Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanens formål er at fastsætte nye bestemmelser for den eksisterende bebyggelse langs Hovedgaden. Planen vurderes kun at have lokal påvirkning i Ørbæk og altså ikke at kunne påvirke nabokommuner væsentligt.