Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm.

Denne lokalplan understøtter en bæredygtig udvikling i kommunen ved at fastsætte bestemmelser om klimatilpasning for sommerhusområdet ved Drejet (nord). På den måde undgås forøgede samfundsøkonomiske omkostninger ifm. fremtidens klimaforandringer i form af oversvømmelse af sommerboliger i området.