Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er et ca. 47.000 m2 stort sommerhusområde beliggende ud til Storebælt i den nordlige del af Nyborg Kommune (se kortet herunder). Området, kendt som Nordenhuse, ligger med få meter til vandkanten og omfatter mindre enklaver af sommerhusområder ved Uglevej, Glentevej, Gøgevej, Svalevej og Skalkendrupvej. Sommerhusområdet er sammenhængende med landsbyen Nordenhuse, der ligger umiddelbart vest for sommerhusområdet.

Sommerhusområdet ligger nord for sommerhusområderne ved Drejet.

Lokalplanområdet (se nedenstående kort) består af ca. 50 sommerboliger samt herudover 3 parceller, hvorpå der kan bygges en sommerbolig. Af de ca. 50 sommerboliger ligger ca. halvdelen på lodder på tre storparceller ved hhv. Svalevej, Glentevej og Uglevej.

Områdets udtryk varierer fra sommerhusklynge til sommerhusklynge. Mange sommerboliger på storparcellerne ved Svalevej og Glentevej ligger på små lodder i tætte klynger tæt på stranden mens boligerne længst væk fra stranden ligger på større og mere regulære lodder. De 5 sommerboliger ved Uglevej er arrangeret langs et tværgående vejforløb og henvendt mod Storebælt. Langs Skalkendrupvej og Gøgevej er sommerboligerne udstykket på regulære grunde.

Langt størstedelen af sommerboligerne i området fremstår med facader i træ, og en mindre del fremstår i teglsten eller pudset facade, især langs Skalkendrupvej. Tagmaterialerne varierer fra tagpap til tagsten, mm., og fremstår hovedsageligt i sorte eller røde nuancer.

En mindre del af områdets sommerboliger er fra første halvdel af det 20. århundrede, hovedsageligt boligerne nærmest havet. Størstedelen af sommerhusområdet blev imidlertid udbygget i slutningen af 1960'erne og igennem 1970'erne. I 1990'erne, efter vedtagelsen af den hidtil gældende lokalplan nr. 59 for området, blev området udbygget til dets nuværende omfang.