Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 5 ha, der primært anvendes som landbrugsjord. Området ligger som en udvidelse af Ullerslev by mod nord langs med Kertemindevej mod Flødstrup, afgrænset af et stendige langs planområdets østlige side og Kertemindevej mod den vestlige side. Mod nord er planområdet afgrænset af landbrugsjord, og mod syd grænser planområdet op til det kommende boligområdes første etape.

Terrænet er let kuperet og falder generelt fra øst mod vest, hvor det højeste punkt i øst ligger ca. i kote 25, mens det laveste punkt i vest ligger ca. i kote 20.