Bæredygtighed

Lokalplanen understøtter Nyborg Kommunes mål om en bæredygtig byudvikling, herunder arbejdet med FN's verdensmål nr. 11 for bæredygtige byer. Det sker særligt ved dels at understøtte en bæredygtig arealanvendelse med koncentration af byudvikling på allerede udlagte byzonearealer samt ved at fokusere på at skabe små og billige boliger, så alle har adgang til sunde, tidssvarende boliger tæt på centrale private og offentlige servicefunktioner, grønne områder og arbejdspladser.