Kommuneplanen

Hovedstruktur

Ørbæks har i Kommuneplan 2017 status af lokalcenter (centerby), hvilket blandt andet betyder, at der ønskes opretholdt en række kommunale- og private servicefaciliteter i byen. Etablering af nyt kontor/base for hjemmeplejen tilknyttet lokalområdet understøtter dette.  

Kommuneplantillæg 

I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 3.B.3. Området er udlagt til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse. 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende områdets anvendelse. Derfor er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplanen - tillæg nr. 29.

Tillægget udvider områdets anvendelse til, ud over boligformål, også at kunne rumme offentlige formål i form af offentlig administration.  

Kommuneplantillægget skal sikre overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.