Nationale interesser

Husdyrbrug 

Der ligger en landbrugsejendom sydvest for planområdet på Holebækvej 3, 5871 Frørup.  

Byggefeltet tilknyttet delområde JB i den oprindelige lokalplan 11.3 fra 2001 er oprindeligt fastlagt ud fra et hensyn om at sikre en afstand på min. 300 m mellem nye boliger og landbrugsejendommen.

  • Holebækvej 3´s gældende produktionstilladelse til svinebrug er fra 2014. 
  • Produktionstilladelsen fastsætter et afstandskrav på minimum 92 m til nærmeste enkeltbolig og 163 m til nærmeste samlede bebyggelse. 
  • Svineproduktionen er ophørt 25. oktober 2021. Der er en umiddelbar ret til at genoptage produktionen på ejendommen frem til 25. oktober 2024.

Den aktuelle udvidelse af byggefeltet indenfor lokalplanens delområde JB vil ikke påvirke landbrugsejendommen set i forhold til den nuværende produktionstilladelse. Med udvidelsen af byggefeltet vil der fortsat være lidt over 200 m fra husdyrbruget til byggefeltets nærmeste hjørne, hvilket respekterer afstandskravet på 92 m.  

Den aktuelle udvidelse af byggefeltet vil potentielt kunne få en påvirkning på mulighederne for eventuelle fremtidige driftsudvidelser på landbrugsejendommen.

Kortet viser beliggenheden af den landbrugsejendommen på Holebækvej 3 i forhold til nuværende og kommende byggefelt indenfor lokalplan 11.3.