Nationale interesser

Lokalplanen vurderes ikke at påvirke nationale interesser i planlægningen. Se også afsnit om påvirkning af produktionsvirksomheder og afsnit om risikobekendtgørelsen.