Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Delområde 1 - Hf. Helgetoften

Delområde 1 - Hf. Helgetoften ligger indenfor 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinjen (§18 i naturbeskyttelsesloven) og å-beskyttelseslinjen på 150 meter (§16 i naturbeskyttelsesloven)

Delområde 2 - Hf. Grejsdalen
Delområde 2 - Haveforeningen Grejsdalen (v. Hf. Helgetoften) ligger indenfor 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinjen (§18 i naturbeskyttelsesloven) og å-beskyttelseslinjen på 150 meter (§16 i naturbeskyttelsesloven)

Delområde 5 - Hf. Vesterled

Delområde 5 - Hf. Vesterled ligger indenfor 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinjen (§18 i naturbeskyttelsesloven) og å-beskyttelseslinjen på 150 meter (§16 i naturbeskyttelsesloven).

En del området mod øst er beskyttet fortidsminde efter museumslovens § 29, hvilket betyder at der ikke må foretages ændringer af fortidsmindets tilstand.

Delområde 7 - Hf. Ravnekær

Delområde 7 - Haveforeningen Ravnekær ligger indenfor skovbyggelinje (300 meter) (§17 i naturbeskyttelsesloven).

Delområde 8 - Hf. Skovly

Delområde 8 - Hf. Skovly ligger indenfor skovbyggelinjen (300 meter) (§17 i naturbeskyttelsesloven) fra Juelsberg Skoven mod øst.

Delområde 9 - Hf. Kaliffenlund

Delområde 9 - Hf. Kaliffenlund ligger indenfor skovbyggelinjen (300 meter) (§17 i naturbeskyttelsesloven) og lige vest for haveforeningen ligger en §3 deklareret sø.