Servitutter

Der forløber igennem lokalplanområdets nordlige del en nordvest-sydøst gående højspændingsluftledning. Luftledningen ejes af Vores Elnet A/S. Luftledningen er sikret ved deklaration fra 1963 på ejendommen omfattet af lokalplanområdet. En udbygning som foreskrevet i lokalplanen forudsætter nedgravning af luftledningen igennem planområdet.