Vandløbsloven

Eventuel nedlægning eller omlægning af eksisterende dræn indenfor lokalplanområdet kræver som oftest en reguleringstilladelse efter vandløbslovens § 17. Nyborg Kommune er myndighed.