Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanområdet ligger ca. 1,3 km fra kommunegrænsen til Kerteminde Kommune og ca. 4 km til Langeskov i Kerteminde Kommune. På grund af planens formål om at udlægge et nyt boligområde og områdets lokale udstrækning vurderes planen ikke at kunne påvirke nabokommunerne, herunder Kerteminde Kommune.