Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen giver mulighed for byfortætning centralt i Nyborg by og vurderes udelukkende at have en lokal indvirkning. Planen forventes således ikke at påvirke nabokommunerne.