Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet er indenfor 500 meter fra en produktionsvirksomhed.

Lokalplanen vurderes ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne, da der ligger eksisterende boliger mellem nærværende lokalplanområde og produktionsvirksomheden, som ligger ca. 300 meter vest for lokalplanområdet.