Bevaringsværdige bygninger

Indenfor lokalplanområdet er udpeget en bevaringsværdig bygning, Svalevej 1, 5800 Nyborg, der registreret i Kommuneplan 2017 med en bevaringsværdi på 4 efter SAVE, hvilket betyder, at den har en middel bevaringsværdi. Bygningen omfattes af et nedrivningsforbud i lokalplanen og der laves bevarende bestemmelser for vedligehold, om– og tilbygninger.

Bygningen er opført 1877 og fremstår i dag i rødpudsede bindingsværksmure med sort træ og stråtækt tag. Bygningen kan ses på billedet herunder.

Kortbilag 3 viser beliggenheden af den bevaringsværdige bygning.